Clipper.
Voor het Windschip Project worden de CFD gegevens gegenereerd om de romp van de windclipperbark te optimaliseren.
De eerste drag en lift resultaten van het zeilplan van de windclipperbark zijn beschikbaar gekomen door middel van een windtunnel animatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het CFD programma OpenFoam for Windows.

Het Windschip Project is een supporter van de International Windship Association (IWSA).
Model Windclipperbark.

top